Hasło:

sculpsit

HasłoOkreślenie hasła
sculpsitformułka stawiana przez rytowników w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora