Hasło:

pinxit

HasłoOkreślenie hasła
pinxitformułka stawiana przez twórców obrazów lub grafik w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora