Hasła do definicji:

deformacja

HasłoOkreślenie hasła
odkształceniedeformacja
uskokdeformacja tektoniczna
defiguracjazniekształcenie, deformacja
dyslokacjadeformacja tektoniczna
synklinadeformacja tektoniczna
fałddeformacja tektoniczna
aberracjadeformacja, skrzywienie, dewiacja
łuskadeformacja struktury tektonicznej
zaburzenieodchylenie, deformacja, patologia
zniekształcenieodkształcenie, deformacja, wypaczenie
zwyrodnieniedeformacja, anomalia, nieprawidłowość
SKRZYWIENIEdeformacja np. kręgosłupa
degeneracjadeformacja, nienormalność, anomalia
wyboczeniedeformacja, zniekształcenie, odkształcenie
skrzywieniewykrzywienie, deformacja, zniekształcenie
wypaczeniedeformacja, zniekształcenie, odkształcenie
odkształceniezniekształcenie, deformacja, defiguracja
wynaturzeniedeformacja, odchylenie, odchyłka
wypaczeniewynaturzenie, zwyrodnienie, deformacja
wykoślawieniepot. deformacja, zniekształcenie, odkształcenie
zwichrowaniepot. zniekształcenie, odkształcenie, deformacja
prawidłozabezpiecza obuwie przed deformacją
antyklinadeformacja w ułożeniu warstw skalnych
fleksuradeformacja tektoniczna pośrednia pomiędzy fałdem a uskokiem
dysmorfofobialęk przed deformacją, zaburzenie spostrzegania własnego ciała, objaw anoreksji