Hasła do definicji:

został królem po śmierci Eteoklesa

HasłoOkreślenie hasła
KREONzostał królem po śmierci Eteoklesa
OzeaszOz, ostatni król Izraela, został królem po zabiciu króla Pekacha
JeroboamJeroboam II został królem Izraela po swym ojcu Joaszu (793-753)
Abnersyn Nera, stryja Saula, dowódca jego wojsk. Po śmierci Saula Abner ogłosi) królem syna Saula Iszbaala.
Ajakospo śmierci został sędzią w Hadesie
Ajakospo śmierci został sędzią dusz w Podziemiu
Heraklespo śmierci został wzięty przez bogów na Olimp gdzie otrzymał za żonę boginię Hebe
AlbinSwięty (biskup) Urodził się koło Vannes (Francja) w 469 r. Wstąpił do zakonu augustianów w Tincillac. Po śmierci biskupa Angers został powołany na jego stanowisko. Zmarł 1 marca 550 roku.