Hasło:

abner

HasłoOkreślenie hasła
Abnersyn Nera, stryja Saula, dowódca jego wojsk. Po śmierci Saula Abner ogłosi) królem syna Saula Iszbaala.
Abnerzabity podstępnie przez Joaba
Abnersemickie imię męskie