Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

zanik

HasłoOkreślenie hasła
atrofiazanik
UTRATAubytek, zanik
amnezjazanik pamięci
amiotrofiazanik mięśni
Utratazanik, ubytek
atrofiazanik tkanek
algodystrofiazanik kości
OTĘPIENIEzanik wrażliwości
senfizjologiczny zanik przytomności
zatratazanik, zaniknięcie, zanikanie
pogłosstopniowy zanik dźwięku
atrofiazanik w medycynie
AMNEZJAutrata pamięci (zanik)
apokopapalindrowy zanik głosek
aidsnabyty zanik odporności
atrofiaprzenośnie,zanik uczuć
dematerializacjazniknięcie , zanik , atrofia
wiądpowolny zanik tkanek
fadingzanik odbioru radiowego
uwiądstopniowy zanik sprawności
uwiądpowolny zanik tkanek
aferezazanik nagłosowej części wyrazu
hipolibidemiazanik potrzeby aktywności seksualnej
depalatalizacjazanik miękkiej wymowy głosek
lipodystrofialipoatrofia; zanik tkanki tłuszczowej
ZOBOJĘTNIENIEzanik wrażliwości, zainteresowań; otępienie
uwiądprzen. zanik, marazm, zastój
atrofiazanik organów lub tkanek
dyspalatalizacjazanik miękkiej wymowy głosek
cerebellopatia... alkoholowa, alkoholowy zanik móżdżku
ATROFIAzanik np. mięśni, grasicy
depalatalizytowaćpowodować zanik miękkości głosek
etiolacjazanik chlorofilu w roślinie
degeneracjautrata lub zanik części organizmu
uwiądstopniowy zanik tkanek lub narządów
kacheksjazanik tkanki tłuszczowej i mięśni
rozpadupadek jakiegoś systemu,zanik więzi
degeneracjazanik tkanki w czasie rozwoju
nirwanaw buddyzmie to 'zanik' 'zgaśnięcie'
uwiądstopniowy zanik tkanek, oznaka starości
aplazjazanik komórek lub całych narządów
białaczkacałkowity zanik zielonego barwnika - chlorofilu
aferazazanik początkowej samogłoski w wyrazie
paraliżbrak siły , zanik siły mięśniowej
apokopazanik głosek w wygłosie wyrazu
aferezazanik głosek na początku wyrazu
atrofiaw przenośni; zaniknięcie , zanik , wymarcie
odpodniebiennieniedepalatalizacja, zanik miękkiej wymowy głosek
apokopazanik głosek na końcu wyrazu
ANALFABETYZMwtórny ..., zanik umiejętności czytania i pisania