Hasło do krzyżówki:

wzorzec

HasłoOkreślenie hasła
etalonwzorzec
typwzorzec
ideałwzorzec, wcielenie
przykładwzór, wzorzec
pierwowzórmodel, wzorzec
wzóruosobienie, wzorzec
kamertonwzorzec dźwięku
etalonwzorzec miary
talarwzorzec USD
prawzórmodel, wzorzec, archetyp
NORMAreguła, przepis, wzorzec
kanonWzorzec w sztuce
wzórprawzór, wzorzec, prototyp
schematwzorzec, stereotyp, uproszczenie
STANDARDprzeciętna norma; wzorzec
etalonwzorzec jednostki miary
modelwzorzec, wzór, pierwowzór
standardnorma, wzorzec, wzór
modładawniej model, wzorzec
paradygmatprzykład, wzorzec, model
ideałdoskonałość, wzorzec, uwielbienie
prototypwzorzec, próbny egzemplarz
okazwzór, wzorzec, ideał piękna
biuretwzorzec reakcji na białko
paradygmatprzyjęty wzorzec w jakiejś dziedzinie
ETALONwzorzec (z francuskiego) (z anetol)
modławzorzec do naśladowania, model, sposób
METRUMwzorzec rytmiczny w wierszu (sylabotonicznym)
paradygmatwzorzec, model deklinacyjny lub koniugacyjny
dipsomaniatermin oznaczający specyf. wzorzec picia alkoholu
przymiarwzorzec miary do pomiaru długości lub kątów
FCIwzorzec ... - szczególowy opis cech danej rasy psa
Fifewzorzec ... - szczególowy opis cech danej rasy kota
archetypw teorii Junga wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata
BordaJean Charles de, 1733-99, francuski matematyk, fizyk i geodeta, zaprojektował platynowy wzorzec metra
heptannasycony węglowodór łańcuchowy, ciecz lotna, łatwo palna, nierozpuszczalna w wodzie, stosowana jako wzorzec do oznaczania liczby atomowej
supletywizmtworzenie form stanowiących jeden wzorzec deklinacyjny lub koniugacyjny, ale nie związanych pokrewieństwem etymologicznym (np. człowiek - ludzie, ja - mnie)