Hasła do definicji:

wysunąć, wystąpić z czymś

HasłoOkreślenie hasła
przedłożyćwysunąć, wystąpić z czymś
zamanifestowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
zgłosićwnieść, wystąpić z czymś
roztoczyćprzybliżyć, wystąpić z czymś
zademonstrowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
wysunąćzgłosić, wytoczyć, wystąpić z czymś
wnieśćwyjść z czymś, wystąpić z czymś