Hasło:

secesja

HasłoOkreślenie hasła
secesjastyl w sztuce przełomu XIX i XX wieku
secesjaart nouveau
secesjastyl i wydzielenie
secesjarozbrat, odłączenie
secesjarozłączenie się, odłączenie się, odseparowanie się
secesjaoddzielenie się, separacja, rozłam
secesjapodział, rozdział, rozbrat
secesjarozwarstwienie, schizma
SECESJAwystąpienie ze związku (politycznego, literackiego)
SECESJAzerwanie z czymś
SECESJAodłączenie się, oddzielenie się
SECESJAstyl panujący na przełomie XIX i XX w.
SECESJArozłam stanowy w dziejach USA (była przyczyną wojny domowej w 1861-65)
SECESJAstyl w sztuce pod koniec XIX w.