Hasła do definicji:

wiec

HasłoOkreślenie hasła
masówkawiec
SPÓJNIKnp. więc
MANIFESTACJAwiec, demonstracja
MASÓWKAwiec robotniczy
mityngwiec jak zawody
apelwiec, masówka, zgromadzenie
mityngwiec, masówka, zgromadzenie
manifestacjawiec, demonstracja, kontrdemonstracja
pikietastrajk, protest, wiec
rokoszwiec, sejmik szlachecki
zgromadzenieapel, wiec, zbiórka
przeto(a) zatem, (a) więc
demonstracjamanifestacja publiczna (pochód, wiec)
tedyprzestarz. więc, przeto, zatem
masówkamityng,zebranie publiczne,wiec
MITYNGpubliczne zebranie; wiec, masówka
czylizatem, przeto, toteż, więc
ergoz łaciny a więc, zatem
mianowicieotóż, czyli, a więc, tak więc
PARTYKUŁAwięc, to partykuła o charakterze ekspresywnym
aktaopasłe, więc nie wstaną, gdy sąd idzie
enwironmentalizmżycie jest wytworem środowiska, więc powinno być jego wiernym odbiciem
dlategowięc, przeto, toteż, tedy, z tej przyczyny, z tego powodu
Sękowagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy to więc Sękowa nad rzeką Sękówką, dopływem Ropy.
Riukiuhistoryczne terytorium dawnego Królestwa Riukiu z obszarem kultury i dialektów Riukiu, a więc z wyspami Amami, Okinawa, Miyako i Yaeyama
Godzisławimię męskie oznaczające tego, który godzi w cudzą sławę, a więc oszczercę. Forma żeńska GODZISŁAWA. Zdrobnienia Godzisławek (od Godzisława), Godzisławka. Imieniny 28.XII. (Godzisława); 24.XII. (Godzisławy)
Eligiusz(od łacińskiego eligo, -ectum - wybierać) - imię męskie oznaczające tego, który został wybrany przez Boga, a więc wybrańca bożego. Forma żeńska ELIGIA. Zdrobnienia Elek, Eluś (od Eligiusza). Elka (od Eligii; również od Elżbiety). Inne języki łac. Eligius, Elogius, fr. Eloy. Imieniny 1.XII.
Edgar(staroangielskie ead - bogactwo, dobrobyt, pomyślność, szczęście i ger - włócznia) - imię męskie oznaczające tego, który cieszy się dobrobytem (a więc człowieka zamożnego) i odnosi sukcesy w walce (a więc mężnego i dzielnego rycerza). Zdrobnienia Ede. Inne języki ang., niem. Edgar, węg. Edgar. Imieniny 10.VI; 8.VII.
Edytaimię żeńskie (staroangielskie ead, staroniemieckie od - dobrobyt, pomyślność, szczęście, oraz staroangielskie - gyth, staroniemieckie gunt - walka) - oznaczające tę, która cieszy się dobrobytem (a więc kobietę zamożną) i jest dzielna w walce; Zdrobnienia Eda, Edytka, Edzia, Edka. Inne języki łac. Editha, ang. Edith, węg. Edit. Imieniny 16.IX.
Herman(staro-niemieckie heri - wojsko, masa i man - mężczyzna) - imię męskie oznaczające mężczyznę na usługach wojska, a więc wojownika, żołnierza, albo mężczyznę ma usługach ludu - działacza ludowego. Forma żeńska HERMINA, HERMINIA. Zdrobnienia Hermanek, Hermisia. Inne języki łac. Hermannus, niem. Hermann. fr. Armand. węg. Armin. Imieniny 7.IV; 24.XII.
Cyrylimię męskie (greckie Kyrillos od Kyrios - pan, władca, łacińskie Cyrillus - pański, a raczej Pański, tj. należący do Boga, a więc znaczenie imienia takie samo jak Cyriak i Dominik) Zdrobnienia Cyrylek, Cyranek. Inne języki niem. Kyrill, Cyrill, ang. Cyryl, ros. Kirił. Imieniny 9,14.II. 18, 29.III. 30.VI. 7.VII. 8.VIII.
Edmund(staroangielskie cad - dobrobyt, pomyślność, szczęście i munt - obrońca, opiekun, opieka) - imię męskie oznaczające tego, który cieszy się dobrobytem (a więc człowieka zamożnego) i jest w stanie zapewnić komuś opiekę (a więc możnego protektora), albo też wyrażające życzenie, aby nowo narodzone dziecię miało w swym życiu możnego protektora. Zdrobnienia Mundzio, Mundek Inne języki łac. Edmundus, ang., niem. Edmund, wł. Edmundo. Imieniny 30.X; 16.XI; 1,XII.
Florynimię męskie dosłownie oznaczające tego, który jest kwitnący, a więc zawierające życzenie, aby noszący je był jak najdłużej w kwitnącym wieku. (łacińskie Florinus - kwiat; łacińskie florus - kwitnący). Forma żeńska FLORA (rzymska bogini wiosny i kwiatów), FLORENTYNA. Zdrobnienia Florek, Florka, Florcia. Inne języki łac. Flora, Florentina, Florentius, Florianus, Florinus, niem. Florian, ang. Florian, fr. Fleur. Imieniny 29.VIII 24.XI. (Flory); 17.XI. (Floryna); 4.V 5.X