Hasła do definicji:

władca

HasłoOkreślenie hasła
mocarnywładca
chanwładca
carwładca
emirwładca
panującywładca
panwładca
królwładca
dożawładca
faraonegipski władca
lewwładca zwierząt
chanwładca turecki
Zeuswładca Olimpu
lucyferwładca piekieł
suzerenpanujący, władca
emirarabski władca
Chamorwładca Szechem
autokratawładca absolutny
Arpadwładca Madziarów
ekskrólbyły władca
dynastawładca, monarcha
lucyperwładca piekieł
Belzebubwładca piekła
LUCYFERwładca piekła
emirwładca muzułmański
Piastmityczny władca
despotawładca absolutny
satrapadespotyczny władca
autokratawładca nieograniczony
hierarchawładca, monarcha
królmonarcha, władca
sułtanwładca muzułmański
okupantwładca agresor
MONARCHAwładca panujący
demonwładca, geniusz
Amfionwładca Teb
dynastadziedziczny władca
chanskośnooki władca
WodanWładca Walhalli
satrapasobiepanek, władca
autarchawładca absolutny