Hasła do definicji:

umiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
propagowaćroztaczać, zaznajamiać z czymś
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś