Hasła do definicji:

tępy wałkoń

HasłoOkreślenie hasła
BĘCWAŁtępy wałkoń
leńwałkoń
obibokwałkoń
dyszel"wałkoń"
nyguswałkoń
leńwałkoń, obibok
pieczeniarzwałkoń, leniuch
bizunwałkoń, leń
bęcwałnierozgarnięty wałkoń
leserwałkoń, obibok
bisurmanwałkoń, hultaj
BĘCWAŁwałkoń, próżniak
próżniakleń, wałkoń
miglancpróżniak, migacz, wałkoń
nieróbpogard. próżniak, wałkoń
pasibrzuchpróżniak, wałkoń, darmozjad
nygusnierób, próżniak, wałkoń
próżniakarcyleń, wałkoń, bumelant
piecuchwałkoń, darmozjad, pasibrzuch
markierantkanieroba, wałkoń, obibok
próżniaczyskoarcyleń, nierób, wałkoń
leniwiecpróżniak, wałkoń, bumelant
migaczarcyleń, wałkoń, nygus
pasożytprzen. nierób, migacz, wałkoń
NIERÓBpróżniak, leń, wałkoń, obibok
bęcwałczłowiek bezmyślny, leniwy, wałkoń
obibokpot. nierób, próżniak, wałkoń
truteńprzen. próżniak, migacz, wałkoń
bisurmaninprzen. urwis, wałkoń, hultaj
leserpot. próżniak, wałkoń, darmozjad
leniuchpot. nierób, próżniak, wałkoń
NYGUSpot. leń, wałkoń, próżniak, leser
Królewiczw przenośni : wałkoń, panicz, darmozjad
darmozjadarcyleń, nierób, wałkoń, pasibrzuch, bumelant, obibok
markierantpróżniak, leniuch, leń, arcyleń, nierób, wałkoń, bumelant, obibok, nygus, pasożyt, miglanc, leser truteń