Hasło:

bisurmanin

HasłoOkreślenie hasła
bisurmaninpo staropolsku wyznawca islamu
bisurmanindaw. pogardliwie: muzułmanin, mahometanin
bisurmaninprzen. urwis, wałkoń, hultaj
bisurmaninhist. Saracen, pogard. bisurman
bisurmaninislamista
bisurmaninurwis, psotnik, utrapieniec, urwipołeć, nicpoń, hycel
bisurmaninladaco, łapserdak, niecnota, łobuziak, łotrzyk
bisurmaninszelma, obwieś, gawrosz, hultaj, diablę
bisurmaninpółdiablę, diabelec, diabeł (wcielony), huncwot, wisus
bisurmaninswawolnik, basałyk, andrus, frant, diabelskie nasienie
bisurmanindiabelski syn, aniołek z różkami, nic dobrego, hultajska dusza