Hasła do definicji:

symbol władzy biskupa

HasłoOkreślenie hasła
pastorałsymbol władzy biskupa
pastorałoznaka władzy biskupa
berłosymbol władzy monarszej
tiarasymbol władzy papieskiej
koronasymbol władzy monarchy
berłosymbol władzy królewskiej
trójząbsymbol władzy nad morzami
BUŃCZUKsymbol władzy w wojsku tureckim.
BUŁAWAw dawnej Polsce symbol władzy hetmańskiej
ćhatraw Indiach symbol władzy i dostojeństwa
ćakraczakra, w Indiach symbol władzy królewskiej
czakraćakra, w Indiach symbol władzy królewskiej
berłosymbol najwyższej władzy, głównie monarszej ale także np. rektorskiej
ureuszsymbol oka słonecznego, znak władzy królewskiej faraona noszony nad czołem
ureussymbol władzy starożytnych królów egipskich umieszczany na głowie w kształcie węża