Hasło:

berło

HasłoOkreślenie hasła
berłooznaka władzy królewskiej
berłoatrybut króla
berłosymbol władzy królewskiej
berłopara do jabłka
berłozdobna laska będąca symbolem najwyższej władzy
berłogniadosz królewski, roślina z rodziny trędownikowatych
berłopowieść Józefa Nikodema Kłosowskiego
berłow komplecie z jabłkiem i koroną
berłolaska monarchy
berłokrólewska maczuga
berłosymbol władzy monarszej
berłolaska myśliwska do sadzania sokoła
berłosymbol najwyższej władzy, głównie monarszej ale także np. rektorskiej
berłoinsygnium władzy
berłow ręku władcy
berłopada niedaleko od jabłka
BERŁOdzierżone przez króla
BERŁO(ozdobna) laska monarchy
BERŁOlaska wśród insygniów królewskich
BERŁOw ręku króla