Hasła do definicji:

skarbowa

HasłoOkreślenie hasła
izbaskarbowa
asygnatanota skarbowa
izbaskarbowa lub Lordów
opłatapocztowa lub skarbowa
FISKALIZMzaostrzona polityka skarbowa państwa
fiskalizmpolityka skarbowa zmierzająca do ściągania podatków i opłat