Hasła do definicji:

rzeka w Rosji, prawy dopływ Usy