Hasło:

sura

HasłoOkreślenie hasła
surarozdział Koranu
surarozdział z wersetami (werset Koranu)
suraczęść Koranu
surarzeka w Rosji, prawy dopływ Wołgi
suramiasto w południowej części starożytnej Babilonii, nad Eufratem
surakoraniczny rozdział
surawerset Koranu
SURArozdział Koranu.