rodzaj weksla
hasło do krzyżówki

  • Znaleźliśmy 31 haseł określenia "rodzaj weksla"
  • Trafność najlepszego hasła: 10/10
HasłoOkreślenie hasła
RYMESA

rodzaj weksla

tratarodzaj weksla
żyro

poręczenie weksla

trasant

wystawca weksla trasowanego

remitent
pierwszy właściciel weksla
trasowanie
weksla albo szlaku
indoscesja czeku lub weksla
trasantwystawca weksla lub czeku
awalistaporęczyciel weksla lub czeku.
dyskontoprocent od sumy weksla
ANIOSpodpis na odwrocie weksla.
indosprzelanie prawa własności weksla
przedłużekalonż, dodatkowa karta do weksla
INDOSpodpis na odwrocie weksla lub czeku.
podawcaposiadacz weksla realizujący go w banku
ALONŻprzedtużka; kartka doklejona do czeku, weksla.
PROLONGATAodroczeniu terminu płatności weksla, wykonania zobowiązania
awalistaosoba podpisująca awal, poręczyciel weksla lub czeku
indosoświadczenie pisemne złożone na odwrotnej stronie weksla
prolongataprzedłużenie terminu ważności umowy, układu, płatności weksla
dyskontopotrącenie procentu przy zapłaceniu weksla przed terminem
REDYSKONTOoperacja finansowa polegająca na powtórnej sprzedaży weksla
indosatosoba, na którą przekazano prawa z weksla
remitentosoba, która ma się stać odbiorcą należności weksla trasowanego
indosprzelanie prawa własności weksla lub czeku na inną osobę
awizpiśmienne zawiadomienie o wysłaniu, nadejściu przekazu, weksla, pieniędzy, towaru
indosantosoba przenosząca na kogoś innego swe uprawnienia do weksla
ALONŻdodatkowa karta doklejana do papieru wartościowego (też czeku, weksla); przedłużek
dyskontobniżenie przez bank ceny kupna weksla, czeku lub papieru wartościowego
allongeprzedłużka, kawałek papieru dodany do zapisanego weksla, na którym nowi żyranci wpisują swoje żyra
alonżka(przedłużka) to kartka załączona, doklejona trwale do weksla, umożliwiająca dokonywanie odpowiednich adnotacji gdy brak miejsca na blankiecie