Hasła do definicji:

rezonans

HasłoOkreślenie hasła
akustykarezonans
oddźwiękrezonans
mezomeriarezonans
echorezonans
odgłospogwar, rezonans
EPRrezonans paramagnetyczny
echopodźwięk, rezonans
pogłospodźwięk, rezonans
pogłosodgłos, rezonans
reperkusjarezonans, echo, odgłos
reakcjaoddźwięk, odzew, rezonans
EPRrezonans paramagnetyczny elektronowy
ODDŹWIĘKreperkusja, rezonans, echo
odgłosrezonans, reperkusja, oddźwięk
odpowiedźoddźwięk, rezonans, kontrakcja
odzewrezonans, reperkusja, echo
płużkaW instrumentach smyczkowych:deseczka przymocowana na końcu pudła rezonans.służąca do zaczepiania strun-strunociąg.