Hasła do definicji:

przerabiany na bryndzę

HasłoOkreślenie hasła
BUNDZprzerabiany na bryndzę
maniokprzerabiany na mąkę
krylskorupiak morski przerabiany na paszę
klagzaprawa na bryndzę
bundzmasa serowa uzyskiwana z mleka owczego, przerabiana na bryndzę
BUNDZmasa (serowa) z mleka owczego przerabiana na bryndzę (w postaci kilkukilogramowych brył)