Hasło:

bundz

HasłoOkreślenie hasła
bundzjeszcze nie bryndza
bundzser z mleka owczego
bundzpółprodukt w procesie wytwarzania bryndzy
bundzmasa serowa uzyskiwana z mleka owczego, przerabiana na bryndzę
bundzmasa serowa z mleka owczego
BUNDZmasa (serowa) z mleka owczego przerabiana na bryndzę (w postaci kilkukilogramowych brył)
BUNDZprzerabiany na bryndzę
BUNDZbiały ser z mleka owczego.