Hasła do definicji:

przenikalność

HasłoOkreślenie hasła
przesiąkliwośćprzenikalność
przepuszczalnośćprzenikalność, przesiąkliwość
diamagnetykciało o przenikalności magnetycznej mniejszej niż przenikalność magnetyczna próżni