Hasła do definicji:

prostak

HasłoOkreślenie hasła
gburprostak
champrostak
cepprostak
chamidłopyskacz, prostak
ćwokprostak pogardliwie
cepprostak pogardliwie
chamgrubianin, prostak
bamberregionalnie prostak
prymitywprostak, cham
chamagresywny prostak
zuchwalecprymityw, prostak
dzikusprostak, nieokrzesaniec
abderytaignorant, prostak
ćwokprostak potocznie
burakcukrownia, ćwikła, prostak
wsiochprowincjusz, prymityw, prostak
impertynentzuchwalec, prostak, gbur
wsiokprymityw, prostak, burak
pętaczynamiernota, marnota, prostak
TŁUKtępak, matoł, prostak
ordynuspot. pyskacz, prostak
greenhornprostak, frajer, nowicjusz
kołtunprostak, tępak, nieuk
barbarzyńcaokrutnik, prostak, dzikus
ceppajac, prostak, tuman
pętakmarnota, prostak, chłystek
grubianinawanturnik, zuchwalec, prostak
GRUBIANINgbur, cham, ordynus, prostak
arogantwarchoł, prostak, gbur, rubacha
prowincjuszlekcew. prostak, prostaczek, burak
plebejuszlekcew. prostak, prymityw, prowincjusz
Burekpogardliwie: prostak, prowincjusz, prymityw
jaskiniowiecprzen. prymityw, prostak, grubianin
Dubieldawniej prostak, głuptak, dureń
gburpogard. gburzysko, prostak, grubianin
rubachapot. prostaczek, prostak, grubianin
prowincjonałlekceważąco; prostak, prostaczek, burak
troglodytaobraźl. jaskiniowiec, barbarzyńca, prostak
kmiotobraźl. kmiotek, ciemniak, prostak
drobnomieszczaninpogardliwie: prostak, prostaczek, prymityw