Hasła do definicji:

próżniak

HasłoOkreślenie hasła
bęcwałpróżniak
leserpróżniak
birbantpróżniak
nyguspróżniak
leńpróżniak
nieróbnierób,próżniak
BĘCWAŁwałkoń, próżniak
bizunłobuz, próżniak
wałkońleń, próżniak
ospalecleń, próżniak
migaczpróżniak, leniuch
pasożytpieczeniarz, próżniak
LUMPpróżniak, ulicznik
leserleń, próżniak
obibokpróżniak,nierób
nieróbleń, próżniak
leńpróżniak, nierób
szumowinapróżniak, zadymiarz
bumelantnierób, próżniak, migacz
nygusnierób, próżniak, wałkoń
miglancpróżniak, migacz, wałkoń
leniwiecpróżniak, wałkoń, bumelant
PTAKto próżniak, darmozjad
LUMPpróżniak i nicpoń
pasibrzuchpróżniak, wałkoń, darmozjad
nieróbpogard. próżniak, wałkoń
wygodniśpróżniak, leser, sybaryta
WAŁKOŃbęcwał, próżniak, obibok
pieczeniarzmigacz, nierób, próżniak
próżniaczyskoleniwiec, próżniak, pieczeniarz
nieróbczłowiek leniwy, próżniak
piecuchmigacz, nierób, próżniak
łuszczybochenekdarmozjad, pasożyt, próżniak
nieróbstroni od pracy, próżniak
wałkońpot. leniuszek, nierób, próżniak
darmozjadpróżniak żyjący cudzym kosztem
pasożytprzen. próżniak, bumelant, darmozjad
NIERÓBpróżniak, leń, wałkoń, obibok
leserpot. próżniak, wałkoń, darmozjad
leniuchnierób, próżniak, człowiek gnuśny