Hasła do definicji:

posp. bluzgać, cholerować, chlustać