Hasła do definicji:

osadził się

HasłoOkreślenie hasła
nalotosadził się
CEZARosadził Kleopatrę na tronie egipskim
Cezarosadził kleopatrę na egipskim tronie
Parysosądził urodę Hery, Ateny i Afrodyty
Izmaiłod XVI w. jedna z najsilniejszych twierdz tureckich (1569 sułtan Selim II osadził tu Tatarów nogajskich)