Hasło:

izmaił

HasłoOkreślenie hasła
Izmaiłport nad Kilią
Izmaiłport nad Kilią, odnogą Dunaju (Ukraina)
Izmaiłod XVI w. jedna z najsilniejszych twierdz tureckich (1569 sułtan Selim II osadził tu Tatarów nogajskich)