Hasła do definicji:

opracowanie

HasłoOkreślenie hasła
adiustacjaopracowanie
aranżopracowanie piosenki
esejstudium, opracowanie
elaboratdługie opracowanie (wypracowanie)
referatpisemne opracowanie zagadnienia
pracaopracowanie, utwór, studium
rozprawkawypracowanie, opracowanie, omówienie
elaboratopracowanie na piśmie
referatreferacik, opracowanie, praca
szkicopracowanie, omówienie, tekst
aranżopracowanie utworu muzycznego
przyczynekuzupełnienie, opracowanie, omówienie
tekstdzieło, utwór, opracowanie
aranżmuzyczne opracowanie utworu
rozprawaopracowanie, elaborat, elukubracja
zaaranżowanieopracowanie utworu muzycznego
traktatstudium, opracowanie, elaborat
dysertacjastudium, opracowanie, elaborat
omówienie. rozprawa, studium, opracowanie
elaboratobszerne opracowanie tematu
preparacjatendencyjne opracowanie jakiegoś tekstu
sprawozdanieopracowanie tematu na piśmie
preparacjaopracowanie, przygotowanie, przyrządzenie, obróbka
studiumdzieło naukowe, rozprawa, opracowanie
publikacjawydawnictwo, utwór, tekst, opracowanie
operatopracowanie pisemne jakiejś kwestii
aranżopracowanie melodii na nowo
engineeringopracowanie całościowego projektu inwestycyjnego
autokodpoprzedził opracowanie języka Fortran
EKRANIZACJAopracowanie powieści w wersji filmowej
redakcjanp. tekstu: opracowanie, adiustacja, obróbka
boniowaniedekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego
przeróbkapowtórne opracowanie, wykonanie czegoś z czegoś innego
kartografikadział kartografii (opracowanie map pod względem graficznym)
scenografiaopracowanie plastycznej i architektonicznej oprawy widowiska, filmu
DUBBINGopracowanie filmu w innej niż oryginalna wersji językowej
mariologianaukowe opracowanie dogmatów odnoszących się do Matki Bożej
transpozycjaopracowanie lub zagranie utworu muzycznego w innej tonacji niż został napisany