Hasła do definicji:

odłożyć

HasłoOkreślenie hasła
odwlecodłożyć
odwlekaćodłożyć
zachowaćuchować, odłożyć
przełożyćodłożyć, odwłóczyć
naskładaćodłożyć, poodkładać
nagromadzaćzakumulować , odłożyć
nagromadzićzakumulować , odłożyć
prolongowaćodwlec, odłożyć
utłucprzyoszczędzić, odłożyć, poodkładać
odrzucaćodłożyć na bok
osadzićnawarstwić, spiętrzyć, odłożyć
poumieszczaćpoodkładać, odłożyć, pokłaść
uzbieraćuścibolić, skumulować, odłożyć
naodkładaćodłożyć wiele czegoś
zaoszczędzićodłożyć, poodkładać, naciułać
zgromadzićodłożyć, poodkładać, zmagazynować
odstawićpoodsuwać, posunąć, odłożyć
poodkładaćodłożyć, pokłaść, powkładać
naciułaćuzbierać , odłożyć , poodkładać
poodkładaćprzełożyć, odłożyć, poodraczać
przełożyćodłożyć na później
odsunąćodłożyć, poodkładać, przełożyć
poskładaćpokłaść, powkładać, odłożyć
uskładaćpot. zaoszczędzić, przyoszczędzić, odłożyć
uścibolićpot. odłożyć, utłuc, poodkładać
przekładaćodłożyć coś na później
odrzucićodłożyć gwałtownie na bok
uciułaćpot. nazbierać, uzbierać, odłożyć
przełożyćodłożyć coś na później
przyoszczędzićpot. zaoszczędzić, odłożyć, poodkładać
oddalićnp. termin: odroczyć, poodraczać, odłożyć
odciągnąćodłożyć na później, opóźnić, odwlec
poodkładaćnp. pieniądze: odłożyć, zaoszczędzić, przyoszczędzić
przesunąćnp. spotkanie: odwlec, odłożyć, poodkładać
osiąśćzgromadzić się, nagromadzić się, odłożyć się
złożyćnp. w magazynie pokłaść, powkładać, odłożyć
odraczaćodłożyć jakąś sprawę na późniejszy termin
odroczyćodłożyć jakąś sprawę na późniejszy termin
pozostawićzachować, zarezerwować, odłożyć coś dla kogoś, czegoś
pozostwićzachować, zarezerwować, odłożyć coś dla kogoś, czegoś
przewlecpodjęcie decyzji ; poodraczać , odłożyć (na później) , odwłóczyć