Hasła do definicji:

odłożyć

HasłoOkreślenie hasła
odwlecodłożyć
odwlekaćodłożyć
nagromadzićzakumulować, odłożyć
prolongowaćodwlec, odłożyć
zachowaćuchować, odłożyć
przełożyćodłożyć, odwłóczyć
naskładaćodłożyć, poodkładać
nagromadzaćzakumulować, odłożyć
naciułaćuzbierać, odłożyć, poodkładać
przełożyćodłożyć na później
poskładaćpokłaść, powkładać, odłożyć
odsunąćodłożyć, poodkładać, przełożyć
poumieszczaćpoodkładać, odłożyć, pokłaść
uzbieraćuścibolić, skumulować, odłożyć
odrzucaćodłożyć na bok
naodkładaćodłożyć wiele czegoś
osadzićnawarstwić, spiętrzyć, odłożyć
zaoszczędzićodłożyć, poodkładać, naciułać
utłucprzyoszczędzić, odłożyć, poodkładać
zgromadzićodłożyć, poodkładać, zmagazynować
poodkładaćodłożyć, pokłaść, powkładać
poodkładaćprzełożyć, odłożyć, poodraczać
uskładaćpot. zaoszczędzić, przyoszczędzić, odłożyć
uścibolićpot. odłożyć, utłuc, poodkładać
przekładaćodłożyć coś na później
przełożyćodłożyć coś na później
odrzucićodłożyć gwałtownie na bok
uciułaćpot. nazbierać, uzbierać, odłożyć
przyoszczędzićpot. zaoszczędzić, odłożyć, poodkładać
odciągnąćodłożyć na później, opóźnić, odwlec
poodkładaćnp. pieniądze: odłożyć, zaoszczędzić, przyoszczędzić
przesunąćnp. spotkanie: odwlec, odłożyć, poodkładać
oddalićnp. termin: odroczyć, poodraczać, odłożyć
osiąśćzgromadzić się, nagromadzić się, odłożyć się
odraczaćodłożyć jakąś sprawę na późniejszy termin
odroczyćodłożyć jakąś sprawę na późniejszy termin
przewlecpodjęcie decyzji ; poodraczać, odłożyć (na później), odwłóczyć
pozostawićzachować, zarezerwować, odłożyć coś dla kogoś, czegoś
pozostwićzachować, zarezerwować, odłożyć coś dla kogoś, czegoś