Hasło do krzyżówki:

niezdara niezgraba niezgrabiasz

HasłoOkreślenie hasła
gamajdaniezdara, niezgraba, niezgrabiasz
noganiezdara, niezgraba, niezgrabiasz
fajaniedorajda, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz
dupekdupuś, fajtłapa, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niedołęga
ciemięgafajtłapa, niedołęga, niedorajda, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz
Babaw przenośni o mężczyźnie; niezdara, niezgraba, niezguła, niezgrabiasz