Hasła do definicji:

nieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty

HasłoOkreślenie hasła
mętniackinieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
mętnynieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
bezkształtnyniewyrazisty, nieprzejrzysty, nieklarowny, nieczytelny
głuchynieczytelny, nieklarowny
rozlanynieklarowny, nieprzejrzysty
zamazanynieklarowny, nieprzejrzysty, niejasny
niewyraźnynieklarowny, nieczytelny, mętny
zmatowiałynieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny
przymętniałynieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny
powikłanynieklarowny, nieprzejrzysty, niespójny
rozmazanynieklarowny, nieprzejrzysty, niejasny
niewyrazistynieklarowny, nieczytelny, mętny
rozmytynieczytelny, niewyrazisty, nieklarowny
nieczytelnynp. motyw niejasny, nieklarowny, nieprzejrzysty
bełkotliwyprzen. niezrozumiały, nieprecyzyjny, nieczytelny, nieklarowny
przyciężkiw przenośni ; nieprzejrzysty, nieklarowny, niestrawny