Hasło:

mętniacki

HasłoOkreślenie hasła
mętniackizagmatwany, pogmatwany, mętny
mętniackibałaganiarski, przyciężkawy
mętniackinieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
mętniackiniewyraźny, niespójny, niezborny
mętniackinieprzystępny, niekomunikatywny
mętniackiniejasny, niezrozumiały, nieprecyzyjny
mętniackizawiły, mglisty, mgławy
mętniackimgławicowy, kazuistyczny, pytyjski
mętniackidwuznaczny, niejednoznaczny
mętniackichaotyczny, bezładny, bezplanowy
mętniackinieskładny, pełen zamętu