Hasła do definicji:

lenno

HasłoOkreślenie hasła
feudumlenno
wasalstwohist. lenno
feudałmiał lenno
alodiumlepsze niż lenno
beneficjumlenno, dochód, zysk
wasaldbał o lenno
infeudacjanadanie ziemi w lenno
WASALużytkował ziemię nadaną w lenno
FEUDUMziemia nadana przez seniora w użytkowanie wasalowi; lenno
timarw imperium osmańskim ziemia nadawana przez sułtana jako lenno kawalerzystom tureckim