krewna flądry
hasło do krzyżówki

  • Znaleźliśmy 22 hasła określenia "krewna flądry"
  • Trafność najlepszego hasła: 10/10
HasłoOkreślenie hasła
sola

krewna flądry

jodnica

odmiana flądry

niegładzica

gatunek flądry

sola
kuzynka flądry
stornia
gatunek flądry
złocicaodmiana flądry
runicaodmiana flądry
halibutkuzyn flądry, kulbak
TURBOTkuzyn flądry; skarp
netasieć na flądry
SOLAkuzynka flądry, turbota
STORNIAgatunek flądry; fląderka
fląderkagatunek flądry; stornia
RYBAKłowi śledzie, dorsze, flądry
laternaryba podobna do flądry
SKARPkuzyn płastugi (flądry); turbot
HALIBUTryba podobna do flądry
PŁASTUGInp. flądry, sole, turboty, nagłady
fladrowanierozwieszanie kolorowych sznurków (fladry) wokół terenu polowania
SIECIwpadają w nie śledzie i dorsze (flądry)
RYBACYpoławiają dorsze i śledzie (flądry, łososie, halibuty)
nagładryba, podobna do flądry, u wybrzeży zachodniej Europy, w Morzu Bałtyckim