Hasła do definicji:

konieczność

HasłoOkreślenie hasła
nieuchronnośćkonieczność
muskonieczność
ostatecznośćkonieczność
potrzebakonieczność
fatumnieubłagana konieczność
muskonieczność potocznie
loskonieczność nieubłagana
wymógpostulat, konieczność
mus"Owocowa" konieczność
przymusdyktat, konieczność
MUSowocowa konieczność
musprzecierowa konieczność
muspulpa - konieczność
fatalizmnieuchronna konieczność
przymusowośćobligatoryjność, konieczność
muskonieczność, potrzeba
powinnośćkonieczność zrobienia czegoś
muskonieczność jak przecier
obowiązekkonieczność zrobienia czegoś
POTRZEBAmus, konieczność, niezbędność
powinnośćkonieczność natury moralnej, obowiązek
przeznaczenienieunikniona konieczność, los, dola
fatumnieunikniona konieczność: dola, fortuna, predestynacja
fatalnośćlos nieuchronny, przeznaczenie, nieubłagana konieczność
OBOWIĄZEKkonieczność zrobienia (wykonania) czegoś; powinność
wysiadkakonieczność opuszczenia pojazdu, którym się podróżuje (potocznie)
obowiązekkonieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego, administarcyjnego, prawnego
monetaryzmkierunek ekonomiczny głoszący konieczność ścisłej kontroli podaży pieniądza i jego wpływu na rynek
odpowiedzialnośćkonieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji
Białyczłonek stronnictwa (działającego w okresie powstania styczniowego) pełniącego funkcję antyrewolucyjną oraz szerzącego konieczność pracy organicznej
fabianizmdoktryna stworzona przez fabian, negująca konieczność rewolucji i głosząca możliwość przejścia od kapitalizmu do socjalizmu drogą ewolucyjną