Hasła do definicji:

koks lub drwa, mazut

HasłoOkreślenie hasła
OPAŁkoks lub drwa, mazut
PALIWOkoks, mazut, uran lub benzyna
opałdrwa lub koks