Hasło:

opał

HasłoOkreślenie hasła
opałdrewno, koks lub węgiel
opałbez niego piec bezużyteczny
opałgromadzony na zimę
opałdrewno lub węgiel
opałdrwa przy kominku
opałdrwa w szopie
opałkoks lub węgiel
opałspalany w celach grzewczych
opałwęgiel do pieca
opałtarapat
opałdo spalenia
opałpaliwo
opałtrafi do pieca
opałdrewno lub węgiel w piwnicy
opałnp. koks
opałtorf lub koks
opałto, czym się pali
opałmateriał do opalania
opałwęgiel w piecu
opałpoła zamieniona w kominkowy wsad
opałdrwa w kominku
opałdrwa lub koks
opałwsad do pieca
opałkoszał (opałki koszałki)
opałw drewutni
opałwęgiel do spalenia
opałdrwa
opałkoks lub torf
opałpokarm pieca
opałdrzewo lub koks
OPAŁwęgiel lub drewno
OPAŁkoks lub drwa, mazut
OPAŁszczapy albo węgiel do pieca
OPAŁdrwa na ...
OPAŁnań szczapy do pieca
OPAŁgromadzony w szopie