Hasło do krzyżówki:

iloraz inteligencji

HasłoOkreślenie hasła
IQiloraz inteligencji
wynikiloraz inteligencji
dzielenieiloraz
cotangensiloraz przyprostokątnych
inteligencjama swój iloraz
wynikiloczyn albo iloraz
inteligencjailoraz ..., czyli IQ
tangensiloraz sinusa i cosinusa
woltiloraz wata i ampera
woltiloraz dżula i kulomba
wynikdzielenia - iloraz, mnożenia - iloczyn
watiloraz dżula i sekundy
cotangensiloraz funkcji cosinus przez sinus
TANGENSiloraz funkcji sinus przez cosinus
COTANGENSiloraz funkcji cosinus przez sinus cosx/sinx
ŚREDNIAiloraz sumy pewnych składników przez ich liczbę; przeciętna
ŚREDNIA... arytmetyczna, iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość