Hasło:

średnia

HasłoOkreślenie hasła
średniapowstaje z podzielenia sumy składników przez ich liczbę
średniawaga bokserska
średniapowstaje przez dodanie liczb i podzielenie sumy przez ich ilość
średniastosunek drogi do czasu
średniawielkość... bardzo przeciętna
średniamoże być geometryczna, logarytmiczna, całkowa, potęgowa
średniawartość... w pośredniaku
średniaprzeciętna
ŚREDNIAtermin matematyczny
ŚREDNIAiloraz sumy pewnych składników przez ich liczbę; przeciętna
ŚREDNIA... arytmetyczna, iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość