Hasło:

zenit

HasłoOkreślenie hasła
zenitapogeum
zenitnajwyżej położony punkt na niebie
zenit"szczyt" nieba
zenitantypoda nadiru
zenitapogeum, szczyt
zenitnajwyższy punkt na niebie
zenitnaprzeciw nadiru
zenitprzeciwległy nadirowi
zenitszczyt, apogeum
zenitgłowa do góry - on tam jest
zenitradziecki aparat fotograficzny
zenitniebieskie maksimum
zenitszczyt nie do zdobycia
zenitnajwyższy w niebie
zenitpunkt na sferze niebieskiej przeciwległy nadirowi
zenitpunkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora
zenitjedno z dwóch miejsc przecięcia lokalnej osi pionu ze sferą niebieską
zenit"szczyt" firmamentu
zenitpunkt na niebie nad głową obserwatora
zenitw przenośni - szczyt, najwyższy punkt
zenitantonim nadiru
zenitprzeciwieństwo nadiru
zenitnajwyższy stopień intensywności
zenitszczyt nieboskłonu
zenit"czubek" nieba
zenitmaksimum, apogeum, szczyt
zenitekstremum, pułap, kulminacja
zenitpełnia, pełność, granica
zenitnajwyżej zobaczysz
ZENITnajwyższy punkt nasilenia czegoś; szczyt, maksimum
ZENITw nim Słońce najwyżej
ZENITpunkt nad głową
ZENITklub sportowy z Sankt Petersburga