Hasło:

zakole

HasłoOkreślenie hasła
zakolezakręt rzeki, meander
zakolemeander
zakolemeander rzeczny
zakolezakręt koryta rzeki
zakolezakręt rzeki
zakolena rzece lub czerepie
zakolełuk
zakolełagodny zakręt
zakolełuk koryta rzeki
zakolekolisty zakręt koryta rzecznego
zakoleelement czoła i rzeki
zakolewiraż
zakole"rogal" rzeki
zakolezgięcie, krzywizna, wygięcie
zakolezałamanie, zakręt, skręt
zakolekolano, wiraż, meander
zakolemeander rzeki
ZAKOLErzeczny zakręt, meander