Hasło:

zakościele

HasłoOkreślenie hasła
Zakościelewieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Drzewica.
Zakościelewieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Inowłódz.