Hasło:

wydalina

HasłoOkreślenie hasła
WYDALINAzbędny produkt przemiany materii
WYDALINAprodukt usuwany przez organizm
WYDALINAnp. pot, mocz, dwutlenek węgla