Hasło:

wizna

HasłoOkreślenie hasła
Wiznaznana wieś nad Narwią
Wiznagród nad Narwią
Wiznawieś gminna w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim.
Wiznawojewództwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina wiejska