Hasło:

wiec

HasłoOkreślenie hasła
wieczgromadzenie o charakterze politycznym
wiecmasowe zgromadzenie ludności
wiecmasówka
wieczgromadzenie, masówka
wiecimpreza z przemówieniami
wiecmoże być przedwyborczy
wiecmasowe zgromadzenie ludzi celem przedyskutowania jakichś wydarzeń
wiecgratka dla krasomówców
wiecśredniowieczny zjazd możnowładców
wiecrobotnicze zgromadzenie, masówka
wieczgromadzenie
wiecstarosłowiańskie zgromadzenie plemienne
wiecprotestacyjny lub przedwyborczy
wiecmasowe zgromadzenie ludzi celem wyrażenia swoich poglądów
wiecalbo poparcia albo protestacyjny
wiecprzedwyborcze spotkanie kandydata z mieszkańcami miasta
wiecz kukłą pod Belwederem
wiecspotkanie, masówka, apel
wiecmityng, demonstracja, pikieta
wiecspęd, manifestacja, manicha
wiecprotestacyjny przed urzędem
wiecmanifestacja masowa
wiecmeeting
wiecpikieta
WIECmanifestacja
WIECzgromadzenie protestujących