Hasło:

uzdowo

HasłoOkreślenie hasła
Uzdowowieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo.