Hasło:

upór

HasłoOkreślenie hasła
upórwytrwałość, zawziętość
upórnieustępliwość
upórcechuje kłapoucha
upórośla cecha
upórośla wada
upórtrwanie przy swoim
upórw kolejnictwie zakończenie toru uniemożliwiające dalszą jazdę
upórośla konsekwencja
upórnieustępliwość właściwa osłu
upórzaciętość
upórwytrwałość, zaciętość
upórcecha przypisywana osłu
upórzawziętość, zatwardziałość, niestrudzoność
upórniezłomność, nieugiętość, niewzruszoność
upórnieprzejednanie, bezkompromisowość, przebojowość
upórtwardość, stanowczość, silna wola
upórcecha oślo-koźla
upórwytrwałość w dążeniu do czegoś
upórzażartość
upórtwardość charakteru
upórzaciętość w dążeniu do celu
upórcechuje osła
upórwytrwałość
upórciągłość
UPÓRwytrwałe obstawanie przy swoich racjach
UPÓRcecha osła lub twardziela