Hasło:

ulwa

HasłoOkreślenie hasła
ulwabłonica, glon morski z typu zielenic
ulwasałata morska
ulwaUlva, występuje w kilkudziesięciu gatunkach, niektóre są jadalne np.sałata morska
ulwaglon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m
ulwawatka